Begrebet lineær tid stammer fra en bog af J.W. Dunne: "An Experiment with Time" fra 1927

Englænderen J.W. Dunne (1875-1949) var flykonstruktør, uddannet som ingeniør og trænet i den klassiske pragmatisme fra slutningen af 1800- tallet. Han stod for en række ind­bringende patenter inden for den tidlige engelsk flyteknik og nød stor respekt.
Der var bare det problem, at han sommetider havde drømme, hvori der optrådte store katastrofer. Og når han få dage efter åbnede avisen, kunne han læse en reportage om den katastrofe, han havde oplevet i sine drømme.

Som den gode pragmatiker han var, besluttede han sig til at undersøge hvad der foregik, ved hjælp af den viden­skabelige metode, han var uddannet til. Hans første undersøgelse var rettet mod ham selv (senere involverede han et par bekendte og familiemedlemmer). Han begyndte at føre dagbog over sine drømme.

Da han havde overvundet de ind­ledende problemer med at huske sine drømme, lykkedes det ham at ned­skrive detaljerede sammendrag, hver gang han havde haft en drøm. Næste skridt var at kigge drømmene efter for forudsigelser om fremtidige hændelser af enhver slags - ikke kun katastrofer og store begivenheder.

Senere gik han et skridt videre ved samtidig at føre bog over indtrufne begivenheder i de samme drømme. Efter nogle måneder gjorde han en bemærkelsesværdig opdagelse (der blev verificeret som tiden gik og hans drømmeanalyse havde strakt sig over flere år) : Hans drømme viste sig at indeholde nogenlunde det samme antal af forløbne og fremtidige begivenheder.

På denne baggrund begyndte Dunne at fundere over tid og den måde, vi op­lever den på. Hans undersøgelser førte ham dernæst til den antagelse, at vi under søvnen kan give slip på den én-dimensionale, lineære tid, vi i vågen tilstand opfatter som virkeligheden. Han sammenlignede tiden med tangenterne på et klaver, som vi i vågen tilstand spiller på fra venstre mod højre. I det normale liv kan vi ikke lange ud efter tangenterne til venstre for os (fortiden) eller til højre for os (frem­tiden). Men når vi sover, er vi ikke underlagt denne stive linearitet.
Han konkluderede, at vi i drømme faktisk fumler rundt på hele klaveret, så ting og begivenheder flyder sammen på en ny måde.

Alt dette er beskrevet i hans første bog "Et eksperiment med tiden" fra 1927. Siden skrev han flere bøger.


Steen Juhler   Kommentarer kan sendes til ny@tid.nu