Om at have nok af god tid.

"En travl mand er en latterlig mand", sagde Søren Kierkegaard, som dermed knyttede det fortravlede (og måske overfladiske) sammen med en effektiv mandsperson i sin bedste alder.
Tankevækkende fordi det produktive ofte forbindes med noget gunstigt:
"Vil du have noget gjort, så gå til en travl mand."
Men netop det produktive, som i mange sammenhænge kan være yderst tilfredsstillende, har jo en kedelig bagside: som et mål i sig selv er produktiviteten tømt for indhold.
Den sande tilfredsstillelse indfinder sig først, når glæden ved arbejdet får lov til at udfolde sig frit.
Det sker desværre alt for sjældent.
De fleste kender følelsen af at have god tid. Måske kendes følelsen især fra barndommen, hvor det er tilladt at være nysgerrig og gå på opdagelse.
God tid er selvfølgelig også knyttet til alderdommen, men her er følelsen ofte ledsaget af et savn - en kedelig for­nemmelse af at være "sat ud af spillet".
Dette forhold er ganske rammende beskrevet i H.C.Andersens eventyr om grantræet, der hele tiden vil være et andet sted, end hvor det er lige nu.
Læren er, at vi skal møde livets mangfoldighed (som ikke bliver mindre spændende med årene) med barnets eftertænksomme undren.
Det vil være et stort privillegium, som tids nok kan indfinde sig.


Steen Juhler   Kommentarer kan sendes til ny@tid.nu