Der er to store gåder i universet, som meget vel kan være to sider af samme sag.

Den ene gåde er universets fødsel for milliarder af år siden i et kæmpe brag - det såkaldte Big Bang. Tanken om at denne begivenhed har fundet sted uden fortid - at al tid i universet tager sin begyndelse i det brag - er i sig selv uforståelig. Ligeledes er det hinsides enhver fornuft, at hele universet fra starten har været samlet i et enkelt punkt - i et rum uden udstrækning. Fysikerne arbejder med andre ord seriøst med den antagelse, at både tid og rum har været nulstillet!
Den anden gåde er de sorte huller, som dannes rundt omkring i universet, når tunge stjerner kollapser.
Hvad sker der inden i et sort hul? Hvor bliver stoffet af?
Kort fortalt viser fysikernes beregninger, at al stoffet samles i et enkelt punkt og at den lokale tid går i stå. Konsekvensen er, at det sorte huls indhold forsvinder fra universet!
Det kræver ikke meget fantasi at sætte de to gådefulde tilstande i forbindelse med hinanden.
Fødsel og død, hvidt brag og sort hul. To sider af samme sag.
Der bliver selvfølgelig lidt kludder i regnskabet, hvis vi vil have et nyt univers til at brage løs "omme på den anden side", hver gang et sort hul suger stof til sig og afsnører sig fra vort nuværende univers. Der bliver for mange nye universer - og de bliver tilsyneladende mindre end det, de forlader. Men at ville holde styr på antallet af universer - endsige sammenligne deres størrelse - er i naturvidenskabelig forstand en meningsløs opgave.
Selv om vi antager, at vores eget Big Bang nedstammer fra et sort hul i et parallelt univers, har fysikerne ikke mulighed for at kortlægge tilstande og begivenheder fra det hinsidige.
De kan regne sig baglæns til tidens og rummets begyndelse, men så heller ikke længere.
En kvik fysiker vil måske oven i købet kunne beregne den samlede masse af det nuværende univers og driste sig til at sige, at "så har det foregående muligvis været endnu større".
Og hvad så?
Har vi ikke stjerner nok?


Steen Juhler   Kommentarer kan sendes til ny@tid.nu